Diagnostika oka

Oko je reflexný displej ktorý vie ponúknuť pomerne presnú informáciu ked je správne prečítaná. Nápadná zmena v štruktúre dúhovky je porovnaná s irisdiagnostickou mapou a vyhodnotená. Zmena v oku má pomerne velkú zotrvačnosť a dá sa s ňou pracovať pomerne naisto.

 

Diagnostika rezonanciou

Skenovaním informáci  špecialným prístrojom z pokožky tela , možno získať obrovské množstvo údajov. Softwer zmeny  v stave energetiky porovnáva a vyhodnocuje. Vzniknú grafy, ktoré sú čitateľné a možno s ními ďalej pracovať. Nezvnikne zmena grafu ked nie je v tele problem.  

Diagnostika cievneho systému

      Jedná sa o neinvazívne   vyšetrenie variability srdečnej frekvencie (HRV) a vyšetrenie pre kvantitativní vyhodnotenie autonomného nervového systému (ANS) spolu so zhodnotením priechodnosti ciev. Ďalej sa dá zistiť stav nervového systemu, pomer  sympatika a parasympatika.  Nepomer tohoto stavu môže pri neriešení vyvolať infark, alebo mŕtvicu.                               Meranie sa prevádza bezbolestne z prsta ruky po krátku dobu. Výsledok je zoskenovanie velkého množstva informácií   Pozrite si aj video.

Informačná diagnostika a riadená detoxikácia

Počas diagnostiky sa skenujú a sumarizujú namerané informácie špecialným biorezonančným prístrojom. Tieto výsledky slúžia na rozhodnutie aký spôsob riešenie zdravia vykonať. Hľadajú sa meraním záťaže v tele ktoré svojou toxicitou chorobný stav vyvolali.                                                                                             Súčasťou diagnostiky je aj irisdiagnostika oka. Slúži na porovnanie a dotvorenie obrazu problému s ostatnými výsledkami. Samozrejme rozhovor o probléme je súčasť  diagnostiky. Riešenie zdravia sa vykoná tzv. riadenou detoxikáciou. tento názov napovedá ako sa ďalej budu veci riešiť. Teda nie náhodne užívaním širokospektrálnych doplnkov výživy, ale len potrebných podľa nameraného stavu. Riadená detoxikácia skracuje čas liečby a zefektívňuje celý proces. (Okrem šetrenia peňazí.)                                 Samozrejme veľkú rolu pri riešení zdravotného stavu hrá životný štýl. Hlavne strava a telesný pohyb. Ak ma byť vykonaná reálna zmena smerom k lepšiemu stavu, chyby z minulosti ktoré viedli k ochoreniu sa musia nekompromisne zrušiť. Úlohou terarapeuta teda mňa a klienta je najsť spoločnú dohodu na miere ochoty, zmeniť stav ďalšieho nového správania sa k telu. Treba najsť k spokojnosti oboch strán kompromis, aby sa veci dali do pohybu k lepšiemu stavu. Diagnostika teda prebieha celostným spôsobom. Ak je záujem, je možné po dohode s klientom podporiť liečbu aj kvantovou terapiou. (Pozrite si nejaké obrázky z výstupov diagnostiky.)