Počuli ste o  EEG biofeedbacku?

Zaujímavé video

Pozrite si zaujímavé video s ukážkami   prístrojov  biofeedbacku.

 Pozrite si aj prehľad nami ponúkaných prístrojov .

V prípade záujmu o vyskúšanie prípadne kúpu, navštívte naše centrum diagnostiky v Bratislave Petržalka   mob.09111 69996

Pre  viac podrobnosti kliknite na text.

EEG biofeedback neuroset Brain Gym 2 pre deti

Určené pre deti. Neuroset slúži pre všestranné zlepšovanie činnosti mozku a mysle. Udržuje mozog, mentálne funkcie a psychoneurologickú sústavu v tréningovom zaťažení a tým zlepšuje duševnú kondíciu - podobne ako fyzické cvičenie udržuje telesnú kondíciu.
Cielene ide podľa jednotlivých aplikácií zlepšovať určité schopnosti. Neuroset obsahuje hry a aplikácie pre zvýšenie bystrosti, mentálnych reakcií, inteligencie, kreativity, schopnosti rozhodovania, koncentrácie, meditácie, uvoľnenia.
Jeho používanie zlepšuje všetky kognitívne funkcie, najmä schopnosť koncentrácie, pamäte, schopnosť učenia, zvyšuje duševnú sviežosť a výsledky v mentálnych a matematických úkoloch a školských testov. Zvyšuje duševnú sviežosť a psychickú výkonnosť – napríklad dokážete duševne pracovať dlhšie a s väčšiou radosťou. Zvyšuje psychickú vytrvalosť a odolnosť, napríklad voči stresu a ďalšej civilizačnej záťaži. Upravuje správnym smerom zásadné telesné procesy, ktoré mozog riadi, napríklad neurohormonálnu činnosť.
Neuroset významne pomáha napravovať poruchy školských znalostí- mozgovej dysfunkcie a syndrómu hyperaktivity (ĽMD, ADDH). Ďalej predchádza ako prevencia pred všetkými duševnými chorobami, predovšetkým typu Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a skleróza multiplex.
Marketingovo je Neuroset BrainGym zameraný hlavne na deti, na "školákov". Prináša im novú cestu pre zlepšovanie školských dovedností a školského prospechu. Viac menej výrobky Neuroset sú platné pre každého. A pre ľudí v strednom alebo staršom veku sú výrobky Neuroset možno ešte užitočnejšie.

EEG biofeedback je vysoko špecifická metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn) opakovaným tréningom, prostredníctvom špeciálneho počítačového programu.

EEG biofeedback má aj široké neklinické použitie na rozvoj vyšších potrieb a špičkových výkonov:
Profesijné- študenti, manažéri, piloti, šoféri, operátori, dispečeri, športovci (zvlášť streľba, golf...)
Kondičné- psycho-fitness pre duševne pracujúcich profesionálov
Tréning schopností v širokom zmysle slova- tréning schopnosti učiť sa, osobné sebazdokonaľovanie (self-improvement), tréning špičkových výkonov („mozgová gymnastika"), súčasť manažérskeho výcviku („coaching"), meditácia...

 

EMOTION EPOC

Nový model biofetbecku pre náročných.

Veľmi kvalitný 14 kanalový biofeetback. Vhodný na náročné aplikácie, aj vizualizáciu mozgovej činnosti. Navyše umožňuje riadiť mozgovým signálom aj externé zariadenia. Napr. aj klavesnicu počitača. Vhodné pre náročneho uživatela.