Detoxikacia pred počatím dieťaťa.

Detoxikacia pred počatím

                             Detoxikácia pred počatím je pomerne neznáma informácia. Ako vyplýva z názvu, jedná sa o mimoriadne potrebný a zásadný  úkon, ktorý by rodičia mali vykonať skôr, než počnú dieťa. V dnešnom zlom ekologickom prostredí  a toxicite našich tiel, je detoxikácia reprodukčných orgánov pre vývoj plodu viac, ako dôležitá. Do zabezpečenia zdravého  vývoja  dieťaťa sa oplatí investovať akékoľvek peniaze, ak môžem prispieť k  bezproblémovému potomkovi. Rozumní rodičia by mali myslieť aj ďalej, ako je len samotné rozhodnutie mať dieťa.                                                                                                                                                                                                    V čom spočíva sila takejto detoxikácie? Predovšetkým je nutné prijať zodpovedný postoj oboch rodičov k očiste tela. Samozrejme u muža, aj ženy. Čas detoxikácie pred počatím by mál byť minimálne dva roky. Len v krajnom prípade rok. Telo má totiž určitú zotrvačnosť a nie je možné vylúčiť všetky toxíny, ktoré sme si roky v ňom naznášali. Praktický postup je taký, že sa musí pristúpiť k čiastočnej korekcii stravy  a následne previesť špeciálnu detoxikáciu. Táto prebieha v niekoľkých úrovniach. Jednak orgánová, potom hormonálna a určite sa musí vykonať detox reprodukčných orgánov muža, aj ženy.  A konečne mimoriadne dôležitá detoxikácia epigenenetického prostredia. Až po takto vykonanej práci na sebe, sme náležite pripravený na rozhodnutie vesmíru prijať do rodiny novú dušičku.

Takto by mal vyzerať  zodpovedný prístup oboch rodičov k svojmu potomstvu a rodičovstvu. Dieťa nás svojím zdravím  bude  neskôr reprezentovať ako kvalitný pokračovateľ  rodu.  Už počas tehotenstva nás bude napĺňať pocit spokojnosti z dobre vykonanej práce, čo dieťatko na informačnej úrovni zaznamená a zapracuje do svojej budúcej kvality.   Porozmýšľajte, či nie je efektívnejšie popracovať na sebe radšej pred, ako potom roniť slzy nad zdravotnými problémami, výpadkom z práce a mnoho iných osobných pocitov. Je to viac ako rozumná investícia. Dokonca nevyčísliteľná, keď ide o budúce zdravie  milovaného  človiečika.

Ak vás program oslovil, dostanete komplet postup s návrhom riešenia, ako krok po kroku postupovať, aby ste detoxikáciu úspešne vykonali.            Poďme sa nebáť žiť s radosťou a doprajme to aj iným.

 

Co získate kúpou tohoto programu?

Prečítajte si pozorne podmienky kúpy programu.

  • získavam Ebook s odbornými informáciami
  • získavam odborné video s online 24 hod prístupom hneď po zaplatení
  • získavam 15 minutovú živú skype konzultaciu na môj problém s autorom programu
  • garancia vrátenia peňazí.Ked ma kompletný produkt neuspokojí, môžem do troch týždňov odstúpiť od programu a budú mi vrátené peniaze.
  • Verný zákazník získava bonus, ktorý bude uvedený v kúpenom produkte.

Referencie od   použivateľov programu,

Vaša referencia
Jano a Máriarodičia

Na tento program bude vyhlásená zavádzacia, časovo obmedzená zľava.